Vietnam Tidal Locations

We have a total of 35 tide stations across 21 regions in Vietnam.

You can choose a state, region, or county below, or use the table which contains the full list of tidal stations in Vietnam.

Complete list of 35 tide stations in Vietnam

Station State Latitude Longitude
Apowan Hải Phòng 20.7167 107.050003
Cap Padaran Ninh Thuận 11.3667 109.016998
Chon May (Chumai) Thừa Thiên Huế 16.3333 107.983002
Cu Lao Cham Quảng Nam 15.95 108.5
Cua Ba Lat Nam Định Province 20.35 106.633301
Cua Cam Approaches (Hon Dau) Hải Phòng 20.6667 106.816704
Da Nang Đà Nẵng 16.116699 108.217003
Do Son Hải Phòng 20.7167 106.783302
Ha Tien tỉnh Kiên Giang 10.3667 104.467003
Hon Gay Quảng Ninh 20.950001 107.067001
Hon Me Khanh Hoa province 19.4333 105.883003
Hon Ne Thanh Hóa 19.9167 105.983002
Hon Nieu Cua Lo 18.799999 105.766998
Hon Tho Chau Kiên Giang 9.3 103.467003
Ile Bach Long Vi Hải Phòng 20.133301 107.717003
Kikuik Quảng Ngãi 15.4 108.75
Loc Chuc San Quảng Ninh 21.25 107.949997
Mui Can Gio Thành phố Hồ Chí Minh 10.4167 106.983002
Mui Vung Tau Bà Rịa - Vũng Tàu 10.3333 107.067001
Passe des Hydres Quảng Ninh 20.766701 107.133301
Phan Thiet Bình Thuận 10.9167 108.099998
Pointe De Ke Ga Bình Thuận 10.7 107.983002
Pointe de Lagan Bình Thuận 11.1667 108.699997
Port Dayot Khánh Hòa 12.6667 109.383003
Poulo Condore Ba Ria - Vung Tau 8.6667 106.633003
Pulau Cecir De Mer Bình Thuận 10.5 108.949997
Quang Khe Quảng Bình 17.700001 106.467003
Qui Nhon-A Bình Định 13.7667 109.25
Sha Pak Wan Quảng Ninh 20.9667 107.733299
Tarn Kwam Bình Định 14.5833 109.050003
Thuan An Thừa Thiên Huế 16.5833 107.616997
Tsieng Mun Quảng Ninh 21.133301 107.616699
Vung Ang Hà Tĩnh 18.0833 106.283
Vung Chua Quảng Bình 17.9333 106.483002
Vung Ro Phú Yên 12.8667 109.400002